Hoppa över navigation.

Virtuella teatrar i dramaundervisning

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

Projektledare: Claes Rosenqvist, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk
Projektcoach: Christina Svens, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk
Teknisk support: Magnus Nordström
Koordinator, HUMlab: Patrik Svensson
Finansiär: Rådet för högre utbildning
Löptid: Finansierat 2003-04
Pågående i ordinarie grundutbildning
Projektwebbsida: www2.humlab.umu.se/vdrama/projektdagbok.htm
Slutrapport (In English)

Projektet Inlevelse, upplevelse och förståelse: virtuella teatrar i dramaundervisning är ett samarbete mellan HUMlab samt Institutionen för Litteraturvetenskap och Nordiska språk.

 
 

Virtuella teatrar i dramaundervisning Studenter i drama- och teaterhistoria har i första hand bevarade dramatexter att utgå ifrån. De får som regel möta historiska scener och teatermiljöer bara via sekundärmaterial, genom att titta på bilder, lyssna till föreläsningar och läsa handböcker. Det ges ingen möjlighet att få direktkontakt med dessa miljöer och experimentera med dem. Studiet av scenernas och teaterrummens betydelse hamnar därmed lätt i skymundan.

Det har hittills inte givits någon bra möjlighet att studera exempelvis antika tragedier eller Shakespeares pjäser med en effektiv representation av de teatrar pjäserna ursprungligen var tänkta för. Detta projekt syftar till att med hjälp av programmet Active Worlds ge studenterna möjlighet att bygga och experimentera med teaterscener i en virtuell miljö. Projektet bedrivs tillsammans med studenter på kurserna i Drama-teater-film och företrädare för Profilteatern i Umeå. Studenterna tar alltså aktiv del i hela processen och får därigenom en intressant inblick i scenrummets betydelse för teatern som konstart. Traditionell pedagogik kompletteras på ett spännande sätt med aktivt iscensättande och förståelse baserad på praktisk erfarenhet. Teatern har trots allt en viktig rumslig aspekt som svårligen låter sig representeras fullt ut av text eller tvådimensionella bilder.

En viktig aspekt av projektet är att utveckla utbildnings- och arbetsmetoder som gör det möjligt för nya årskullar av studenter att snabbt börja arbeta i den virtuella teatervärlden. Studenterna ska inte behöva ha mer förkunskaper på dataområdet än unga människor i allmänhet har idag. Fokus ska hela tiden ligga på teateraspekter, inte på datakunskap.

 
Vy från Active Worlds.

Med hjälp av relativt enkel teknologi får studenter aktivt ta del i en ny typ av teaterhistorisk undervisning som är konstruktiv och problemorienterad. Studenterna får inte bara möjlighet att bygga teatrar, de får dessutom pröva olika perspektiv, roller och betraktelsesätt. De kan ikläda sig rollen som skådespelare eller regissör, lika väl som åskådare.

I vår virtuella värld kan inte bara själva teatrarna rekonstrueras. Det går även att gestalta sceniska framträdanden. Med hjälp av så kallade avatarer (visuella representationer av personer i den virtuella världen) kan studenterna kontrollera tredimensionella "skådespelare", studera förhållandet mellan dem, deras rörelsemönster och deras relation till rummet och scenografin. Inte minst vore det möjligt att iscensätta passager ur historiska pjäser i representationer av historiska teatermiljöer. I projektet kommer studenterna att kunna kombinera praktisk erfarenhet från den virtuella världen med traditionell teaterhistorisk kunskap för att på så sätt nå en djupare förståelse.

Eftersom programplattformen Active Worlds ligger på internet öppnas ytterligare en spännande möjlighet. I den verkliga världen stänger vi dörrarna om våra undervisningslokaler. I den virtuella världen finns inga gränser. Studenter, gästlärare och "åskådare" från hela världen kan besöka oss när som helst och interagera i den virtuella världen. En avatar kan lika gärna styras från Trondheim eller Singapore som från vårt eget datalab. Vi kan hålla internationella seminarier kring våra virtuella teatrar och iscensättningar utan att någon behöver resa en endaste kilometer. 

För att kunna besöka oss i den virtuella världen och se vad vi gör behöver du ladda hem och installera programvaran awedu.exe som du hittar här. När du installerat och startat Awedu väljer du tabs i show-menyn, klickar på fliken "worlds" och letar därefter upp vår värld "vdrama" i listan och dubbelklickar på den.

Studenterna Pia Johnsson, Zouleikha Gruffman och Sarah Broman arbetar i Active Worlds. På bilden syns även HUMlab:s Magnus Nordström och projektledaren Claes Rosenqvist.


Beställare


Support