Hoppa över navigation.

Vanliga frågor i HUMlab

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning
Denna avdelning kommer att utökas allteftersom så glöm inte att kolla här först om du får ett problem. Om du inte hittar svaret på din fråga på den här sidan kan du maila till support@humlab.umu.se.

 

Streamade seminarier

Varför kan jag inte titta på era streamade seminarier?

En instruktion för hur du tittar på våra streamar hittar du här.

 

 

Användarkonton

Vem kan ansöka om användarkonto i HUMlab?

Alla som vill kan ansöka om användarkonto. HUMlab är en icke-traditionell IT-miljö och vi prioriterar multimediaproduktion, 3D-modellering och visualisering, arbete i virtuella världar, videoredigering etc. framför ordbehandling.

  

Hur ordnar jag ett konto/användare på HUMlab?

Fyll i formuläret här >>

  

Jag har ett konto sedan förut, men det fungerar inte längre?

Vi låter våra användare nyansöka inför varje hösttermin. Fyll i ansökningsformuläret här >>.

  

Min ansökan kan inte skickas eftersom jag inte har något passerkort, hur gör jag då?

Om du läser vid universitetet kan du skaffa ett passerkort genom husservice i din byggnad. För att få kortet måste du visa upp kvitto på betald kåravgift, och kortet kostar ca 30 kr. Om du inte läser eller jobbar på universitetet och vill ha användarkonto i HUMlab kan du maila till support@humlab.umu.se och tala om vem du är, och varför du vill ha ett konto i HUMlab.

  

Var kan jag lagra mina filer?

Varje användare får ett lagringsutrymme på 200MB. Detta personliga lagringsutrymme hittar du under enheten "Z:" som du kommer åt från alla datorer i labbet.

  

Kan jag komma åt mina filer hemifrån?

De filer som du sparar under "Z:" kan du komma åt även från datorer utanför labbet. För detta behöver du ett program som kan hantera Secure FTP. För detta rekommenderar vi programmet WinSCP. En kort instruktion för hur du använder programmet hittar du här>>

 

 

Utskrifter

Skrivaren har slut på papper, vad gör jag?
  • Fyll på mera papper:
  • Ta mer papper, det finns normalt vid skrivaren. Om inte kan du be personen i lilla glasburen om mer papper. Om det inte finns nån i glasburen så skicka ett email till support@humlab.umu.se.
  • Dra ut den aktuella kassetten ur skrivaren, vilken står på skrivarens display.
  • Ta en bunt papper och stoppa ner i kassetten, se till att kanterna hamnar under de små metallflärparna i hörnen (se figur i själva kassetten).
  • Stoppa tillbaka kassetten i skrivaren

  

Jag får inte ut några utskrifter, vad kan det bero på?

Om det är slut på papper anges detta på skrivarens display. Läs frågan ovan för att se vad du ska göra om pappret är slut. Att du inte får ut några utskrifter kan också bero på att du har överstigit din utskriftskvot på 100 sidor per läsår. Hur många utskrifter du har kvar kan du kontrollera på din personliga sida.

  

Hur många sidor får jag skriva ut i HUMlab?

Vi har infört en utskriftskvot/begränsning, eftersom HUMlab inte är tänkt för ordbehandling. Varje användare kan nu maximalt skriva ut 100 svartvita A4-sidor per läsår (som vi "bjuder" på). Skriver du ut färg eller på A3 tar din kvot slut snabbare. En A4 i färg räknas som två svartvita och en A3 i färg räknas som fyra.

 

 

Hur vet jag hur mycket som finns kvar av min utskriftskvot?

Du kan kontrollera hur många utskrifter du har kvar genom att logga in på din personliga sida

 

 

Går det att få utökad utskriftskvot?

Det finns ingen möjlighet att köpa fler kopior, däremot går det att komma in med anhållan om utökad kvot för t.ex. projekt som HUMlab medverkar i eller om ni håller på med aktiviteter som väl passar in på HUMlabs grundidé om möten mellan humaniora, kultur, konst och ny informationsteknik och nya medier, och där det i dessa aktiviteter finns behov av utskrifter.

 

Om din motivering för att få utökad utskriftskvot faller inom ramarna för ovanstående, skicka ett mail till support@humlab.umu. Ange i mailet även hur du använt de 100 sidor som ingår i grundkvoten. Utökad kvot ges alltså inte till rapport- och uppsatsutskrifter.

 

I labbet

Kan jag komma till HUMlab även på kvällar och helger?

Ja, HUMlab är öppet även efter kontorstid. Ett undantag är när utrustningen i HUMlab underhålls. I det fallet stängs hela HUMlab av och enbart HUMlabs personal har rättighet att vistas i labbet. Detta inträffar normalt 1-2 gånger i kvartalet och stängningen kan vara mellan 2-4 timmar upp till 2-4 dagar. Alla HUMlabs användare meddelas om dessa avstängningar i god tid via mail.

 

Under UB:s öppettider >> är dörrarna till Samhällsvetarhuset öppna. Om samhällsvetarhuset är låst kan du använda ditt passerkort för att komma in genom t.ex. ingången till hörsalsrundan.

 

Oops, HUMlab är bokat, kan jag vara där ändå?

Ja, om det finns utrymme och du inte stör den bokade verksamheten. Se även vår bokningspolicy >>

 

 

Är det möjligt att låna utrustning som t.ex. digitalkamera från HUMlab?

Nej, vi lånar inte ut sådan utrustning, om den inte behövs i ett projekt eller liknande som vi själva är med i. Vid behov av sådan utrusning, hör med din institution.

 

 

Finns det någon prioritering av vem som får använda datorerna?

Ja, även om vi för tillfället inte har behövt använda oss av den. Meningen med HUMlab är att vi skall ge tillgång till mer avancerad utrustning/programvara än vad man normalt finner i ett datorlabb. Därför ger vi företräde till personer som vill använda datorerna för multimediaproduktion, videoredigering, etc.

 

 

Är det tillåtet att låsa en dator och lämna den?

Det är inte tillåtet att låsa en maskin (eller på något annat sätt blockera den) och sedan lämna maskinen under en längre tid. Ett kortare stund för att hämta material etc är OK men inte längre än 5-10 minuter. Om du inte använder datorn på 25 minuter loggas du automatiskt ut utan att eventuella öppna dokument sparas.

 

 

Alla datorer är upptagna, eller ”blockerade” med papper och böcker. Får jag använda en dator som blockerats?

Om den tidigare användaren har loggats ut (se punkten ovan) är det tillåtet att använda datorn. Är datorn låst av den tidigare användaren är den upptagen.

 

 

Får man installera program på HUMlabs datorer?

Nej, det är inte tillåtet att installera program på datorerna. Om du har förslag på program som borde finnas i HUMlab går det bra att maila till support@humlab.umu.se.

 

 

Får jag ta med klasskompisar som inte har HUMlabkonto, för att t.ex. jobba med ett grupparbete?

Nej, personer som inte har konto i HUMlab har inte tillstånd att vistas här. Däremot kan de ansöka om eget konto via detta formulär >>

 

 

Går det att skriva uppsats/göra examensarbete i HUMlab?

Ja, det gör det. Om du t.ex. är intresserad av datorspel, virtuella världar, simulering, datamining, teknikhistoria, digital konst, streamad media, teknikfilosofi, visualisering, pedagogisk användning av IT, 3D-projektion, 3D-modellering eller något annat med anknytning till HUMlabs verksamhet får du gärna höra av dig till patrik.svensson@humlab.umu.se. Klicka här för att läsa mer om vilka möjligheter som finns att samarbeta med HUMlab >>. Uppsatser som redan skrivits i samarbete med HUMlab finns att läsa på HUMlabs exjobbsida >>

 

 

Bokningar

Hur bokar jag HUMlab?

Du skickar ett email till bokning@humlab.umu.se och talar om vem du är, varför du vill boka HUMlab, datum och tid samt vilken del av HUMlab det gäller. Läs gärna igenom vår policy för bokningar >>
Språklabb bokas genom universitetets bokningssytem Saluth >> (Fungerar bara inom universitetsnätet)

 

 

Vem får boka HUMlab?

Man kan boka HUMlab för t.ex. lektioner, presentationer och genomgångar. Däremot är det inte möjligt att boka HUMlab för att studenter ska kunna vara här och arbeta självständigt, eller för icke lärarledda aktiviteter. Läs mer om vår bokningspolicy här >>

 

Man kan boka antingen hela HUMlab (för t.ex. kurser e.dyl, där man behöver använda sig av datorerna, eller för föreläsningar med många åhörare), främre delen av HUMlab (t.ex. för mindre föreläsningar), ”Glasburen” (t.ex. för seminarier). Man kan inte boka enskilda datorer (om man inte har en väldigt bra anledning). Språklabb kan också bokas, genom universitetets bokningssytem Saluth >>

 

Vad kostar det att boka HUMlab?

Det beror på vilka som hyr, vilken del av HUMlab som bokas, och under hur lång tid. Maila till support@humlab.umu.se för prisuppgifter.

 

 

Får användare som inte deltar i min bokade aktivitet vistas i HUMlab?

Ja, om det finns utrymme och de inte stör den bokade verksamheten. Tanken är att lediga datorer och andra resurser skall kunna användas av andra än de som deltar i en kurs eller liknande förutsatt att de visar hänsyn och inte stör. Har du däremot bokat alla datorer och behöver dessa har du självklart rätt att be folk ställa dessa till ditt förfogande. Se även vår bokningspolicy >>

 

 

Jag kommer att vara i HUMlab med en klass, måste alla ha personliga användare?

Det beror på. Om studenterna enbart ska vara i HUMlab under lärares överinseende och under en begränsad tid (1-3 dagar) så har vi ett antal gästkonton som studenterna kan använda. Om det är tänkt att studenterna ska vara i HUMlab under en längre tid så får varje student individuellt fylla i en webbansökan via detta formulär >> Vi vill alltså inte ha några handskrivna listor.

 

 

Jag har bokat HUMlab, vad ska jag tänka på?

Tänk på att säga till i god tid innan om du vill låna gästkonton, så att vi hinner få det i ordning. Det är också viktigt att tänka på att du själv har ett konto, både för att komma in i labbet och för att kunna logga in på datorerna. Om du behöver hjälp med något, t.ex. projektorutrustning eller annat, är det också viktigt att du talar om det i god tid innan den bokade verksamheten.

 

Om du inte hittat svaret på din fråga på den här sidan kan du maila till support@humlab.umu.se.Beställare


Support