Förnya konto
OBS: Endast för personer som tidigare har haft konto i HUMlab
Vad har du gjort i HUMlab under den tid du varit användare?
Har du använt annan programvara än ordbehandlingsprogramvara och webbläsare? I så fall vad och hur mycket?
Hur har det märkts att HUMlab är en mötesplats för humaniora, teknik och kultur? Hur har det påverkat dig?
Har du deltagit i några seminarier, symposier, kurser eller andra aktiviteter?
I så fall vad? Vad tyckte du om det? Har du, även om du inte anmält dig till något, suttit som publik/tagit del av arrangemang i HUMlab?
Finns det någon utrustning eller programvara som du tycker fattas i HUMlab?
I så fall vad och varför?
Har du andra synpunkter på HUMlab? Vad kan vi förbättra?