Hoppa över navigation.

Användarkonto

In english
Kontoansökan
HUMlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik och uppmuntrar till såväl kritisk reflektion som tekniknära experiment. Vare sig du är traditionell humanist med intresse för digitala perspektiv, nyfiken på digitala uttryckssätt och spännande föreläsningar eller har erfarenhet av nya medier och informationsteknik är du välkommen att ansöka om konto. HUMlab är platsen för kritiska perspektiv på exempelvis informationsteknik, elektronisk litteratur och machinimafilmer men också för olika typer av digital produktion. HUMlab är inte ett ordbehandlingslabb. Använd dig gärna av HUMlabs webbsidor för att bilda dig en uppfattning om vad HUMlab är innan du ansöker om användarkonto. En utförlig motivering till varför du vill använda HUMlab gör ansökningsprocessen snabbare.
Format: ååmmdd-xxxx
Om du har valt "extern", specificera din tillhörighet nedanför
Your username to the university Central Authentication System (CAS).
Som student eller anställd på universitetet krävs att du har ett fungerande passerkort (antingen ett UMU-kort eller ett av äldre typ) för att vi ska kunna ge dig tillträde till labbet.
På vilket sätt vill du motivera att du ska få tillgång till HUMlab?