Hoppa över navigation.

Streamad media i IT-understödd språkundervisning

Tid: 13 december 2006 kl. 15:26
Aktivitet: Projekt
Status: Normal
Person:

Beskrivning

Streamad media i IT-understödd språkundervisning


Projektledare: Patrik Svensson, HUMlab och Moderna språk
Finansiär: Distum
Löptid: HT2000-VT2002
Status: Avslutat
Projektwebbsida: www.eng.umu.se/smisk/

SMISK står för Streamad Media i IT-understödd SpråKundervisning, och är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt som inleddes HT2000 och avslutades VT2002.

Streamad media är en teknisk lösning för att leverera bild och ljud över Internetuppkopplingar i små bitar istället för som stora filer som tar lång tid att överföra. En streamad film skickas bitvis i jämn ström till användarens dator, som spelar upp filmen samtidigt som den tar emot den från servern. Filmen börjar alltså spelas upp direkt, utan att först laddas hem. På detta sätt behöver heller ingen data lagras hos användaren.

I SMISK utforskas, testas och utvärderas hur streamad media kan användas i ett större sammanhang i språkundervisning, och även i utbildning mer generellt. SMISK handlar inte primärt om tekniken utan om vad man kan göra med tekniken - den pedagogiska och informationstekniska kontexten för användning av streamad media i undervisning.

Inom projektet har vi nyttjat streamad sändnings- ochinteraktionsteknik i tre kurser där vi redan tidigare på olika sätt använde eller planerade användning av andra IT-komponenter. Vi tror nämligen inte att film/ljud etc. ska stå för sig självt utan att det ska vara kontextualiserat och gärna förekomma på webbsidor tillsammans med problembaserade övningar etc. De kurser vi valt är realia, språkhistoria och fonetik. Dessa kurser är till sina karaktärer väldigt olika, och dessutom har vi valt olika typer av kursformer (campus, decentraliserat och distans) och olika språkämnen (engelska, franska och spanska). Tanken med detta har varit att vi genom projektet ska få en så bred bild som möjligt av hur streamad media kan användas i vår verksamhet och om hur olika förutsättningar påverkar inlärningen och det slutliga resultatet.

Ett annat syfte med projektet har varit att undersöka hur olika streamingförutsättningar (bandbredd, storlek etc.) och streamingtyp (bara film, bara ljud, powerpointpresentation med tal samt olika blandtyper) kan användas i vår undervisning. Streamad media är bara en komponent i en mycket större helhet och som sådan färgas den naturligtvis av de olika kursernas karaktär. Gemensamt för alla moduler har dock varit att vi ville placera in denna teknik i en problembaserad omgivning – dvs. filmerna ska inte bara stå för sig själva utan de ska vara relaterade till ett rikt och studentaktivt material.

 


[Projektsidan]

 

 Beställare


Support