Hoppa över navigation.

Referensgrupp

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

HUMlab har förutom en ledningsgrupp också en rådgivande grupp knuten till sig. Denna grupp är sammansatt av personer med olika bakgrunder och kompetenser. De är alla intressanta personer - flera världsledande inom sina områden - som tror på HUMlab som idé och som i olika sammanhang arbetat tillsammans med HUMlab. De arbetar själva i gränslandet humaniora, kultur, konst och ny teknik och nya medier, och har som grupp en unikt bred och djup kompetens och erfarenhet. Tillsammans utgör de således en mycket viktig resurs för den fortsatta utvecklingen av HUMlab - som rådgivare, mentorer, och länkar till världsledande utvecklings- och forskningsmiljöer.


Espen Aarseth

Tongivande spelforskare och humaninformatiker
Espen Aarseth har tidigare varit verksam vid den humaninformatiska sektionen i Bergen, men är nu professor vid Center for Computer Games Research vid IT-universitetet i Köpenhamn och vid Oslo universitet. Han är en respekterad forskare inom de nya mediernas estestik och har speciellt inriktat sig på datorspel. Hans Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (1997) är en tidig klassiker inom området. Aarseth är redaktör för nättidskriften Game Studies. Han besökte HUMlab senast i januari 2005.


Bruce Damer

Utvecklare, författare och visionär
Bruce Damer är en av världens ledande auktoriteter på virtuella världar och communitybyggande. Han arbetar bl.a. med Adobe och Nasa, och driver såväl eget företag som ett flertal mer ideellt hållna initativ. Bruce är författare till boken Avatars!, organistör av flera internationella virtuella konferenser, och stolt ägare till ett datormuseum (som bl.a. huserar en Cray 1). Bruce besökte HUMlab under juni 2001.


Peter Gärdenfors

Kognitionsforskare och gränsöverskridare
Peter Gärdenfors är professor i kognitionsforskning på Lunds universitet, och har genom en rad böcker, artiklar, föredrag och publika framträdanden vunnit nationell och internationell tyngd. Inte sällan handlar hans forskning om aspekter på informationsteknik som i boken Fängslade information (1996) och i artiklar om t.ex. digitalt berättande, och användning av teknik för att visualisera och simulera. Bland nyliga publikationer märks böckerna Conceptual Spaces (2000) och Hur Homo blev sapiens: Om tankens evolution (2000). Gärdenfors har också pläderat för det möte mellan teknik och humaniora som HUMlab symboliserar (exempelvis i den här intervjun). Han besökte HUMlab i oktober 2000.


Katherine HaylesFoto: Per A Adsten, VF

Författare och forskare i gränslandet humaniora-teknik
Katherine Hayles har en bakgrund som kemist och litteraturvetare, och är nu en av världens ledande cyberteoretiker. Katherine är verksam vid UCLA i Kalifornien som litteraturvetare och medieteoretiker. Hon intresserar sig bl.a. för mötet människa-teknik, kroppens roll i virtuella miljöer och elektronisk textualitet. Bland många publicerade verk märks Chaos and Order: Complex Dynamics in Literature and Science (1991), How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics (1999) och Writing Machines (2002). Katherine besökte HUMlab under maj 2002. Och blev hedersdoktor i humaniora i oktober 2007.


Brenda Laurel

Designer, författare, konstnär och debattör
Brenda Laurel är en förgrundsfigur och legendar i Silicon Valley som bl.a. arbetat med datorspel, transmedia design, ungdomskultur och produktutveckling. Brenda är för närvarande bl.a. verksam som områdesansvarig Pasadena Art Center, och har just kommit ut med boken Utopian Entrepreneur på MIT Press. Bland hennes tidigare böcker märks Computers as Theatre och The Art of Human-Computer Interface Design (som redaktör). Hon besökte HUMlab under juni 2002.Beställare


Support