Hoppa över navigation.

Publikationer

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

2007

Asaro, P. (2007). “What Should We Want from a Robot Ethic?” Special Issue on Ethics in Robotics, Karsten Weber, Daniela Cerquie, and Jutta Weber (eds.), International Review of Information Ethics, 6(12), pp. 91-16.

Asaro, P. (2007). “Robots and Responsibility from a Legal Perspective,” Proceedings of the IEEE Conference on Robotics and Automation, Workshop of Roboethics, Rome, April 14, 2007.

Asaro, P. (forthcoming). “How Just Could a Robot War Be?, ” in Philip Brey, Adam Briggle and Katinka Waelbers (eds.), Proceedings of the 2007 European Computing and Philosophy Conference, Amsterdam: IOS Publishers.

2006


Örnberg Berglund, Therese. "Multimodality in a three-dimensional voice chat". Ingår i Proceedings from the Second Nordic Conference on Multimodal Communication


Patrik Svensson (red.) "Från vision till praktik: Språkbildning och informationsteknik"
Bygger till stor del på ett seminarium med samma namn. Ett samarbete med nätuniversitet.

2004

Carlquist, Jonas. "Medieval Manuscripts, Hypertext and Reading. Visions of Digital Editions". Artikel skriven för publicering i Literary and Linguistic Computing. Oxford. Gästredaktör Mats Dahlström, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Svensson, Patrik. External Evaluation of the EU-funded project "Swedish as a foreign language on the Internet and with tandem learning".

Svensson, Patrik. "Från penna till SMS: teknik, kropp och språk". In Thule 2004, p. 19-30. Prize lecture article.

 

2003

Blomberg, Stefan, Anneli Persson och Charlotte Hedin. "Dataspel är kultur". Debattartikel i Aftonbladet 15/12 2003.

Blomberg, Stefan och Jonas Danielsson. "Våldsdåden är inte dataspelens fel". Debattartikel i Aftonbladet 17/2/2003.

Blomberg, Stefan. "Dags att ställa rätt frågor". Debattartikel på Goodgame.

Carlquist, Jonas. "Datorspel som berättelser". Artikel i Framsteget nr. 5. Regionsbiblioteket, Västra Götaland.

Carlquist, Jonas. "GodlyOne och Bhaalslayer - att göra sig ett namn på Internet", artikel i Ord i Nord, vänskrift till Lars- Erik Edlund 2003. Redaktörer, Gunvor Flodell, Anna Greggas Bäckström och Asbjørg Westum. Umeå.

Svensson, Patrik. "Interdisciplinary design research". I Design Research: Methods and perspectives, sid. 193-200. Redaktör Brenda Laurel. Cambridge, MA: MIT Press.

Svensson, Patrik. "Slutrapport för projektet "Streamad media i IT understödd språkundervisning" (SMISK)".

Svensson, Patrik. "Virtual worlds as arenas for language learning". Kapitel i Language Learning Online: Towards Best Practice. Redaktör Uschi Felix. Swets & Zeitlinger.

 

2002

Carlquist, Jonas. "Berättelser i realtid - författaren och läsaren i samarbete". Artikel i Human IT 4/2002, Borås. Redaktörer Helena Francke och Mats Dahlström.

Carlquist, Jonas. "From runes to Internet". Artikel i konferensvolymen till Literacy Conference in Aarhus 17th – 18th April 2002. Red. Pernille Hermann.

Carlquist, Jonas. "Playing the Story - Computer Games as a Narrative Genre". Artikel i Human IT 3/2002. Redaktör, Helena Francke.

Carlquist, Jonas. "Apotekets webbplats som hypertext. En kohesionsanalys". Artikel i Svenskans beskrivning 25. Åbo.

Svensson, Patrik. "HUMlab vid Umeå universitet". Artikel i Human IT 4/2002, Borås. Redaktörer Helena Francke och Mats Dahlström.

Svensson, Patrik. "Humaniora och informationsteknik". Artikel i Human IT 4/2002, Borås. Redaktörer Helena Francke och Mats Dahlström.

Svensson, Patrik. "Building a virtual world for learning, collaboration and experience".

Projektrapport för Rådet för högskoleutbildning.

Svensson, Patrik. "Resa i gränslandet mellan kultur och teknik". Axess, 7.

 

2001

Carlquist, Jonas. "Sammanhang i hypertext". Språkvård 1/ 2001. Stockholm.

Jonsson, Kjell. "Humaniora, arkiven och digitaliseringen". Artikel i Digitalisering, databaser och forskningsarkiv, Rapport från DAF-konferens. Riksarkivet-SVAR, 2001.

Jonsson Kjell och Patrik Svensson. ”Mötet mellan teknik och känsla”. Västerbottenskuriren, Kultursidan. September 12, 2001.

 

2000

Carlquist, Jonas. "Ledare: Tema Språk och IT". I Human IT 2-3/ 2000, Borås. Redaktör Helena Francke. Gästredaktör Jonas Carlquist.

Carlquist, Jonas. "Att läsa ett dataspel. Om digitaliserade rollspel som berättelser". Artikel i Human IT 2-3/2000, Borås. Redaktör Helena Francke. Gästredaktör Jonas Carlquist.

Jonsson, Kjell. "Kulturlaboratoriet", med Lars-Erik Janlert, Tvärsnitt 2000:1.

Jonsson, Kjell. "Kommunicera naturvetenskap i mediesamhället", Thule: Kungl Skytteanska Samfundets Årsbok 2000.

Svensson, Patrik. "Hypertext som medium i språkundervisning". LMS Lingua.

 

1999

Carlquist, Jonas. "Berättelsens framtid eller den framtida berättelsen. En diskussion kring Janet Murrays bok Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace". Artikel i Human IT 1/1999, Borås. Redaktör Maria Rooth. Gästredaktör Mats Dahlström.

Svensson, Patrik. "Från automat till arena: undervisning i virtuella miljöer", med P-O Ågren. Kapitel i konferensvolymen till den universitetspedagogiska konferensen.

Svensson, Patrik. "Crossing the threshold: erfarenheter från en språkinstitution", med Pat Shrimpton. Kapitel i konferensvolymen till den universitetspedagogiska konferensen.

Svensson, Patrik. ”Automater, bricoleurer och virtuella bröllop. Tre paradigm för IT i undervisning”, med P-O Ågren. Artikel i Human IT 3/1999, Borås. Redaktör Maria Rooth.

 

1998 och tidigare

Jonsson, Kjell. "Dold framtid, dold historia: apokalyps, konspiration och utomjordiskt hopp i populärkulturen". Artikel i Att se det dolda: Om New Age och ockultism inför millennieskiftet. Redaktör Owe Wikström. Natur och Kultur, 1998.

Jonsson, Kjell. "Medborgarskap och medier: Från Gutenberg till Bill Gates". Artikel i Medborgarskap: Reflektioner kring ett problematiskt europeiskt begrepp. Redaktörer Mohammad Fazlhashemi och Stephen Fruitman. Stockholm: SNS Förlag, 1997.

Jonsson, Kjell. "Tapeterna och rättvisan:idéer om massmedier och demokrati". Artikel i Rättvisa - vad är det?. Redaktör Richard Lagercrantz. Välfärdsprojektet: idédebatt, Socialdepartementet, Stockholm, 1996.

Jonsson, Kjell. "Televisionsdrömmar", Grafia augusti 1995.

Svensson, Patrik. "Language in Cyberspace. Some Reflections”. Artikel i From Runes to Romance. A Festschrift for Gunnar Persson. Uppsala: Swedish Science Press. 1997.

 Beställare


Support