Hoppa över navigation.

Projektarkiv

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

 

Språkliga mönster i tid och rum
I det språkgeografiska projektet Diabas (som sedan 1984 letts av Lars-Erik Edlund) hanterades ett jättelikt dialektmaterial som finns tillgängligt i digital form med kartografisk information. Det var på denna bas som projektet byggde vidare. I databasen finns drygt 300,000 ordbelägg och bl.a. samtliga i Sverige belagda växtnamn liksom en hel del växtnamn från det övriga nordgermanska området. Just växtnamnen utgjorde utgångspunkten för den metodutveckling som  skedde inom detta projekt. Utifrån detta material kunde olika teorier för språklig och kulturell spridning testas genom modellering, simulering och visualisering. Genom konceptuella sökmetoder och datamining kunde likheter och olikheter över mycket stora digitaliserade databaser analyseras. Något som ansågs viktigt var att söka finna olika vägar att mäta likhet dialektområden emellan. Detta skedde genom dialektometriska studier inom projektet.

Streamad media i IT-understödd språkundervisning
Utvecklingsprojekt om hur direktuppspelad media på nätet kan användas på ett pedagogiskt och mediemässigt kontextualiserat sätt i språkutbildning. Stöddes av Distum.

Det virtuella utbildningsmuseet
Utvecklingsprojekt om hur det virtuella museet kan användas i museologiutbildningen. Stöddes av Rådet för högre utbildning.

Magic Touch
Forskningsprojekt som utforskade gränslandet mellan det verkliga och det virtuella kontoret, bl.a. med hjälp av avancerad s.k. trackingutrustning. Stöddes av FIOL-konsortiet.

Engelska språket i förvandling
Vad händer med det språkliga uttrycket när språklig kommunikation ”virtualiseras” eller flyttas ut i grafiska virtuella världar? Stöddes av Vetenskapsrådet/HSFR.


Kontakta patrik.svensson@humlab.umu.se för att diskutera projektidéer. Vi samverkar också gärna med intressenter från andra delar av landet (och världen).Beställare


Support