Hoppa över navigation.

Ordningsregler

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

HUMlab ska vara så tillgängligt som möjligt, även utom kontorstid, med hänsyn till rimlig säkerhetsnivå. HUMlab kan bokas efter godkännande från HUMlabs föreståndare, men bokningsnivån hålls på en relativt låg nivå så att tanken på en öppen, tillgänglig miljö lever kvar.

HUMlab är en mötesplats och ofta äger många verksamheter rum samtidigt. Datorerna kan användas om de är lediga även om ett seminarium eller en föreläsning pågår, förutsatt att det inte stör. Visa hänsyn!

HUMlab vill uppmuntra användning av ny medie- och informationsteknik och därför är mer avancerad användning av utrustningen prioriterad, t.ex. arbete med virtuella världar, digitala berättelser, 3D-modellering och visualisering. HUMlab är inte ett ordbehandlingslabb även om ordbehandling inte är förbjudet.

Personlig användare

 • Alla HUMlab-användare måste ha skrivit på universitetets regler för användning av IT-resurser.
 • Din användare är personlig och ska inte användas av andra än dig själv. Du har ansvar för vad som händer då din användare används.
 • Ditt lösenord ska du hålla hemligt och inte lämna ut till någon.
 • Det är inte tillåtet att låsa en maskin, eller på något annat sätt blockera den, och sedan lämna maskinen under en längre tid. En kortare stund för att hämta material etc. är OK men inte längre än 5-10 minuter.

I labbet

 • Bokad verksamhet har alltid företräde. Om det finns lediga datorer kan du fråga den ansvarige om du kan sitta och arbeta (det ska vara möjligt).
 • Släpp inte in personer som inte har tillstånd att vistas i HUMlab. De som inte kan öppna dörren med sitt passerkort har inte tillstånd.
 • Vi uppmuntrar kontakter och samarbete mellan personer som är i HUMlab. Tänk dock på att hög musikvolym etc. kan vara störande för andra.
 • Det är tillåtet att fika i HUMlab men inte vid datorerna. Varsam kaffedrickning är tillåten vid datorerna.

Datorerna

 • Programvara som finns på datorerna är HUMlabs egendom och får inte kopieras.
 • Det är inte tillåtet att installera program på datorerna utan att först kontrollera med någon systemansvarig.
 • Det är inte tillåtet att lagra t.ex. kommersiell musik eller piratkopierade program på datorerna. Om du är tveksam om du får lagra filer eller inte på datorerna, kontakta support: support@humlab.umu.se

Utskrifter

 • Med tanke på att HUMlab inte är avsett för ordbehandling är vi är generösa med användningen av skrivarna. Varje användare kan gratis skriva ut 100 svartvita A4-sidor per läsår. Det finns ingen möjlighet att köpa fler utskrifter, däremot går det bra att komma in med anhållan om utökad kvot till support@humlab.umu.se
 • Utökad kvot medges för t.ex. projekt som HUMlab medverkar i eller aktiviteter som väl passar in på HUMlabs grundidé om möten mellan humaniora, kultur, konst och ny informationsteknik och nya medier och där det i dessa aktiviteter finns behov av utskrifter. För att kontrollera hur många utskrifter du har kvar, kan du gå in på din personliga sida.Beställare


Support