Hoppa över navigation.

Nätverk

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

Nedan hittar du exempel på nätverk som HUMlab är eller har varit involverade i.

ITAS


Nätverket för Informationsteknik i Akademisk Språkutbildning startades i december 2001, och var öppet för alla som ville vara med och utbyta erfarenheter och prova på nya metoder för användandet av IT i akademisk språkutbildning.

Visionen var att inom ramen för nätverket samla ITAS medlemmar och andra intresserade till virtuella och verkliga möten, bl.a. i konferenser online, både i HUMlabvärlden i ActiveWorlds och i form av live-streamade föreläsningar där publiken hade möjlighet att interagera med hjälp av en chatt-plattform. Till nätverket kopplades även ett diskussionsforum.NDK


För att samla svensk kompetens och för att möjliggöra möten mellan människor med olika inriktningar verkar vi inom HUMlab för att starta ett nationellt Nätverk för Digital Kultur. Visionen är att skapa ett levande nätverk och ett forum för ett forsknings- och intressefält som lockar allt fler men som inte ännu har någon egen plats eller kritisk volym. En bärande tanke är det prestigelösa mötet mellan humaniora, kultur, konst och ny informations- och medieteknik.

Till mer information om NDK >>Beställare


Support