Hoppa över navigation.

Magic Touch

Tid: 13 december 2006 kl. 15:27
Aktivitet: Projekt
Status: Normal
Person:

Beskrivning

Projektledare: Thomas Pederson, inst. för Datavetenskap
Finansiär: FIOL-konsortiet
Löptid:  
Status: Pågående
Projektwebbsida: http://www.cs.umu.se/~top/Magic_Touch/

Människor tillbringar allt mer tid i virtuella miljöer, som vi bl.a. får tillgång till via persondatorer, mobiltelefoner och handdatorer. När den virtuella och den fysiska världen existerar parallellt skapas problem när aktiviteter och föremål spänner över båda världar. I kontorsmiljöer finns både en fysisk miljö, bestående av t.ex. böcker, papper, skrivbord och lådor, och en virtuell miljö, bestående av t.ex. Microsoft Windows”miljön”. Detta kan vara både tråkigt och tidskrävande, eftersom man ofta måste överföra information och material manuellt mellan miljöerna, t.ex. överföra pappersdokument till digital form.

"Magic Touch" är en IT-baserad lösning på problemet med att leva i både den fysiska och den virtuella världen samtidigt, och kan hjälpa användare att koncentrera sig mer på kreativa och roliga aktiviteter istället för tråkiga rutinuppgifter. För att göra detta har man utvecklat ett system som kopplar fysiska och virtuella föremål till varandra. För tillfället används ett sladdlöst positions-spårningssystem (motion tracker) kombinerat med en kroppsnära etikettläsare (wearable tag reader) för att upptäcka hur användaren organiserar saker i det fysiska kontoret. När man tar upp ett etiketterat föremål identifieras detta av etikettläsaren, och när man släpper föremålet kommer systemet att veta den nya platsen.

Inom ett trackat område (t.ex. ett kontor) kan användaren organisera och flytta omkring fysiska föremål. Magic Touchsystemet håller koll på denna organisation och gör det möjligt för användaren att omorganisera och se sina föremål från ett annat perspektiv framför dataskärmen.

 

Kort beskrivning av projektet i posterformat (producerat för Tekniska Mässan 2000) finns här.


[Projektsidan]

 

 Beställare


Support