Hoppa över navigation.

Hällbilder, språk och miljö

Tid: 18 november 2008 kl. 10:43
Aktivitet: Projekt
Status: Normal
Person:

Beskrivning

Projektansvarig: Kjell Jonsson, HUMlab
Projektledare: Patrik Svensson, HUMlab

Thomas Larsson, Arkeologi och samiska studier 

Roger Engelmark, Arkeologi och samiska studier  

Aktiva

i projektet:

Fredrik Palm, HUMlab

Johan Olofsson, Miljöarkeologiska laboratoriet

Finansiär:

Riksbankens Jubileumsfond

Löptid:

 

Status:

Avslutat

Projektwebbsida:

http://www2.humlab.umu.se/hsm/


Under två år kommer sten- och bronsåldersmiljöer att studeras med nya perspektiv. Deltagare i projektet är HUMlab, Institutionen för arkeologi och samiska studier och Miljöarkeologiska laboratoriet (alla vid Umeå Universitet).

Projektet kombinerar dokumentation av hällbilder med miljödata från hällbildernas troliga tillkomstperiod. Med hjälp av släpljusteknik, noggrann topografimätning, samt miljöarkeologiska data samlas stora mängder information in på ett sådant sätt att de kan användas för att digitalt rekonstruera, jämföra, tolka och simulera forntida hällristningsmiljöer.

Parallellt med datainsamling har också metodutveckling skett för att kunna presentera dessa data tillsammans. Detta har visat sig viktigt eftersom olika representationsformer ställer olika krav på datainsamling.

Denna metodutveckling kommer också att kunna användas i andra forskningsområden.

Målet för Hällbildsprojektet är att ta fram nya interaktiva och datorstödda metoder för humanistisk forskning, liksom att skapa en ny slags VR-modell. Tanken är att man på datorskärmen ska kunna vandra runt i en datorgenererad tredimensionell värld, och uppleva en

4000 år gammal hällristningslokals tidstypiska natur- och kulturmiljö. Materialet hämtas från hällristningsplatserna Nämforsen i Ångermanland och Ullevi i Södermanland.

Klicka här för att se projektfilm! (Kräver RealPlayer)

Projektet kommer också att resultera i ett digitalt bildarkiv för nordeuropeiska, förhistoriska hällbilder. Detta bildarkiv integreras med miljöarkeologiska data från berörda hällristningsområden och kommer att kunna erbjuda möjligheter till kontextuella studier av hällbilder, vilket är långt utöver vad som kan åstadkommas genom traditionellt inriktade bildarkiv.Beställare


Support