Hoppa över navigation.

Förändringsprocesser i tid och rum

Tid: 13 december 2006 kl. 15:31
Aktivitet: Projekt
Status: Normal
Person:

Beskrivning

Projektansvarig: Kjell Jonsson, HUMlab
Projektledare: Patrik Svensson, HUMlab
Lars-Erik Edlund, Litteraturvetenskap och nordiska språk
Aktiva i projektet: Fredrik Palm, HUMlab
Ulf Lundström, HUMlab
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Löptid:
Status: Avslutat
Projektwebbsida: http://www2.humlab.umu.se/kgn/index.html

HUMlab genomför sedan hösten 2001 tillsammans med Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk ett projekt där humanistisk forskning, ett unikt forskningsmaterial och modern teknik skapar helt nya förutsättningar för metodutveckling, hypotesgenerering och förståelse av ytterst komplexa material.

Inom ramen för Kulturgräns norr har ett massivt forskningsmaterial om olika kulturella gränsers utveckling och förskjutning inom framför allt Skellefteregionen under den senaste 400-årsperioden byggts upp. Med utgångspunkt från denna forskning söker projektet Förändringsprocesser i tid och rum finna nya kvaliteter och forskningsvägar med hjälp av digital representation, datorstött hypotesställande och simulering. Målet för projektet är att finna nya digitala metoder för att lagra, hantera, visualisera och analysera rika informationsmängder, bl.a. för att nå ny kunskap och nya hypoteser.

En betydande del av materialet kommer att lagras i digital form och knytas till platser vid olika tidpunkter. Den geografiska kopplingen blir en viktig utgångspunkt för arbetet. I datormodeller ska forskare forma en virtuell verklighet av historiska och sociala förhållanden. Denna modell kommer att ha utrymme för upplevelser, gestaltningar, analys och interaktion.


[Projektsidan]

 

 Beställare


Support