Hoppa över navigation.

Ämnesbeskrivning

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning
Det interdisciplinära ämnesområde som HUMlab representerar kan beskrivas med fraser som humaninformatik, humaniora och informationsteknik, digital kultur och konst, och mötet mellan kultur och informationsteknik. HUMlab är både en fysisk plats och en intellektuell miljö som syftar till att ha en internationellt framskjuten position inom sitt område genom nya metoder, mångvetenskaplighet och öppenhet.

Humaniora i förändring

Det råder knappast några tvivel om att human- och kulturvetenskaperna har och kommer att förändras under de närmaste decennierna som ett resultat av ny informationsteknik, cyberrymder och en allmän digitalisering av våra liv. Det finns också betydande mervärden i de samarbeten med tekniska och naturvetenskapliga ämnen som förstås krävs för att kunna driva en god humanteknisk verksamhet.

En av de saker som utmärker HUMlab ur ett internationellt perspektiv är tanken på en universitets- och samhällsomfattande mötesplats som inte har en tydlig bas i något speciellt ämne utan istället en bred humanistisk bas med ett stort mått av öppenhet. Det gör också att HUMlab symboliserar respektfyllda möten där båda sidorna har ett lika stort värde. Det handlar lika mycket om att göra tekniken och teknikerna mjukare som att göra humaniora och humanisterna hårdare. Inte sällan kommer uppslag till nya projekt och verksamhetsområden genom tekniken. HUMlabs aktiviteter är ofta tematiska och spänner över ämnes- och områdesgränser. Nyliga exempel är ”rörliga kartor”, ”fanfiktion” och ”datamining”. HUMlabseminariet håller hög klass och internationella världsnamn, nya intressanta uppkomlingar och lokala förmågor får möjlighet att framträda framför en blandad publik.

Nya frågeställningar

Exempel på frågor som väcks inom HUMlabs verksamhetsområde: Kan man simulera kultur och historia? Vad är digital konst och hur förhåller den sig till andra konstformer? Vad är en virtuell "performance"? Hur fungerar berättande i datorspel? Hur kan man visualisera stora komplexa datamängder och interagera och undersöka mönster interaktivt? Är det mänskliga (själen) nedladdningsbart och friställt från kroppen? Vad är människa och teknik? Vad händer med språk när alltmer kommunikation flyttas in i datorn? Hur kan man belysa den informationstekniska utvecklingen från ett teknikhistoriskt perspektiv? Hur kan man analysera nya medieskiften från ett medievetenskapligt perspektiv? Hur förändras argumentativ struktur när man använder hypertext som medium istället för vanligt papper? Varifrån kommer den fantastiska tilltron till den nya tekniken?

Läs mer om området i en artikel skriven av HUMlabs föreståndare Patrik Svensson>>Beställare


Support