Hoppa över navigation.

Kulturell simulering

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

Kulturell simulering


Projektledare: Patrik Svensson, HUMlab och Moderna språk
Finansiär: Rådet för högre utbildning
Löptid: 1999-2002
Status: Avslutat
Projektwebbsida: http://www.eng.umu.se/vw/

Bröllop i projektets titel (Cultural Simulation: Virtual Weddings and a real wedding of linguistics, literature and cultural studies) anspelar på en grundläggande tanke bakom projektet – att olika discipliner ska komma samman (giftas) på ett sätt som de sällan gör annars. Inom ramen för det akademiska ämnet engelska ingår traditionellt lingvistik och litteraturvetenskap och i Umeå också kulturstudier. Den kurs som berörs i projektet är C-kursens uppsats (10 poäng) och det arbete som studenterna gör motsvarar alltså en traditionell C-uppsats.

Förhoppningen är att ett mer aktivt gestaltande och visualiserande arbetssätt ska uppmuntra ett mer holistiskt betraktelsesätt och en djupare förståelse. Studenterna arbetar med ”rika” teman som är intressanta från de olika perspektiven (språkvetenskap, litteraturvetenskap, kulturstudier). De teman som hittills figurerat är weddings, the city och monsters.

 

En uppenbar skillnad mellan traditionella uppsatser och uppsatsen i den nya tappningen är att studenterna och handledarna här arbetar i en virtuell värld på datorer som ser ut ungefär som ett datorspel. Världen är tillgänglig från vilken uppkopplad dator (PC) som helst med programmet Active Worlds installerat, vilket gör att den värld som studenterna bygger kan besökas av många utifrån. Det ingår också i arbetet att kommunicera med besökare, fråga efter hjälp och slutligen också presentera arbetet i den virtuella världen. Världen med tillhörande webbsidor blir en gemensam plats där kunskapsbyggande, personliga möten och experimenterande kan äga rum. En plats där studenter, handledare och andra kan träffas oberoende av kroppslig hemvist.
 


[Projektsidan]

 

 Beställare


Support