Hoppa över navigation.

HUMlabs styrgrupp

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning
Kjell Jonsson, ordförande (Historiska studier)
090 - 786 52 01
Patrik Svensson, föredragande (HUMlab)
090 - 786 79 13
   
Helena Ekerholm (Idé- och samhällsstudier)  
Niklas Gustafsson (Anova)  
Malin Isaksson (Språkstudier)
Katrin Holmqvist Sten (Konstvetenskap)  
Jonny Holmström (Informatik)  
Johan Lindskog (HUMlab)  
Karin Ljuslinder (Kultur- och medievetenskaper)  
Jørgen Straarup (Idé och samhällsstudier)  
Maria Wiklund (HUMSEK)
   


Beställare


Support