Hoppa över navigation.

Bokning av språklabbet

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

Bokningar av labbet görs via universitetets salbokningssystem Agendo.
Vänligen boka labbet minst en vecka i förväg!

Bokningsschema

 

Tillgång till labbet

Vad gäller tillgång till språklabbet för de studenter som har direkt behov (projekt eller undervisning) måste respektive institution lämnas listor med studenternas namn och personnummer till Husservice i Humanisthuset.

Det bör framgå av listorna vilket ämne det gäller och vilken grupp studenterna tillhör. Listorna skickas in av ansvarig lärare/institution i digital form. Därefter kan studenterna själva anmäla sig hos Husservice för att få sina kort aktiverade. Husservice måste ha erhållit listan innan studenterna kan anmäla sig.

Underlag för digitala studentlistor kan hämtas ur LADOK (se instruktion nedan).

Vem får använda Språklabb?

Språklabbet är öppet för alla språkstuderande (inklusive studenter som läser fonetik och lingvistik) och när inte lokalen är bokad finns utrustningen tillgänglig för självstudier (dygnet runt).

Studentlistor i LADOK

1) Välj "Utdata kurs" i LADOK.

2) Välj "Registrerade" på kurs/inst.

3) I rutan "Kurs", fyll i kurskod för den kurs som ska ha tillgång till Språklabbet.

4) Välj "Utskrifter".

5) Välj "Detaljlista", kryssa för "Personordning".

6) Välj "Skärmutskrift".

7) Markera raderna med studenternas namn och personnummer.Under "Redigera", välj ’Kopiera’.

8) Öppna Word och klistra in listan. Välj font "Courier" för att få korrekta tabbar.

 


Beställare


Support