Hoppa över navigation.

Arkiv

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

Här i arkivet kan du läsa om aktiviteter som ägt rum i HUMlab och titta på filmer från föreläsningar och seminarier.

Streamat material


Här hittar du en lista över streamade HUMlabaktiviteter, som HUMlabseminarier, en del T35-seminarier och en presentationsfilm. Information om hur du tittar på våra seminarier hittar du här>>

Lista med streamat HUMlabmaterial >>

Kortkurser


Varje termin ger HUMlab ett antal kortkurser, á 3 timmar styck. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig, oavsett institutionstillhörighet och om man har användare i HUMlab eller inte. Dessa kurser är gratis för studenter och universitetspersonal, och tanken med kurserna är att de ska vara inspirerade och ge en introduktion till bl.a. olika programvaror, tekniker och användningsområden.

Kortkurser VT 2006 >>
Kortkurser HT 2005 >>
Kortkurser VT 2005 >>
Kortkurser HT 2004 >>
Kortkurser VT 2004 >>
Kortkurser HT 2003 >>
Kortkurser VT 2003 >>
Kortkurser HT 2002 >>
Extrainsatt kortkurs VT 2002 >>
Kortkurser VT 2002 >>
Kortkurser HT 2001 >>
Kortkurser VT 2001 >>

Övriga kurser


Introduktioner till HUMlabs video- och ljudmacar VT 2003 >>
Design av och kommunikation i virtuella världar 18/9 - 25/10 2000 >>
Introduktion till design av virtuella världar 11-25/5 2000 >>
Introduktion till operativsystemet Linux 2000 >>

HUMlabseminariet


Under VT 2002 startade HUMlab en ny seminarieserie kring IT, lärande och humaniora. Tanken bakom seminarieserien är att komplettera T35-seminariet, som är lite mer tillämpat hållet, och övrig verksamhet i HUMlab. Framför allt vill vi erbjuda en möjlighet att diskutera projekt, teoribildningar, forskningsproblem och idéer från många olika discipliner på ett ingående och djuplodande sätt. Här i arkivet finns både seminariebeskrivningar och de filmade seminarierna.

HUMlabseminariet HT 2008 >>
HUMlabseminariet VT 2008 >>
HUMlabseminariet HT 2007 >>
HUMlabseminariet VT 2007 >>
HUMlabseminariet HT 2006 >>
HUMlabseminariet VT 2006 >>
HUMlabseminariet HT 2005 >>
HUMlabseminariet VT 2005 >>
HUMlabseminariet HT 2004 >>
HUMlabseminariet VT 2004 >>
HUMlabseminariet HT 2003 >>
HUMlabseminariet VT 2003 >>
HUMlabseminariet HT 2002 >>
HUMlabseminariet VT 2002 >>

T34/T35-seminariet


Tillsammans med Centrum för utbildningsteknik (CUT) har HUMlab arrangerat en seminarieserie kring IT och lärande. Seminarieserien syftar främst till att visa på möjligheter och erfarenheter för lärare/forskare/andra att använda och utveckla IT i undervisning och forskning. I arkivet hittar du både seminariepresentationer och de filmade seminarierna. Seminariet bytte våren 2004 namn till T34-seminariet.

T34-seminariet VT 2004 >>
T35-seminariet HT 2002 >>
T35-seminariet VT 2002 >>
T35-seminariet HT 2001 >>
T35-seminariet VT 2001 >>
T35-seminariet HT 2000 >>
T35-seminariet VT 2000 >>
T35-seminariet HT 1999 >>

Övriga seminarier


Teknik, humaniora, kultur och konst 27/2 2002 >>
Befolkade virtuella världar och VRhealing 28/5 2001 >>
Datorrollspel som berättelser 11/4 2001 >>
Den digitala konstens introduktion och framtid 5/4 2001 >>
Öppet seminarium om användning av VR i forskning och utbildning 25/5 2000 >>
Ny teknik i humanistisk undervisning HT 1999 >>

HUMlabworkshops


Finding hot nodes in between technology and culture, 12 november 2004 >>
Videoredigering i praktiken, 29 oktober 2004 >>
Att skapa 3D i Maya, 26 oktober 2004 >>
Att skapa korpusar, Ylva Berglund, 27 maj 2004
Digital environment design for educators, 25 februari 2004 >>
Community-building in an unwiring age 29/10 2003 >>
Dynamic maps: a HUMlab workshop 17-18/9 2003 >>
The Next Generation GIS – a HUMlab workshop 25/3 2003 >>
Parallax: The Role of Perspective in Reactive Stories 27/2 2003 >>
Workshop om digital kultur 25/5 2002 >>
Det historiska laboratoriet: att tillgängliggöra och levandegöra kulturarvet 5/2 2002 >>

Övriga workshops


Workshop om emergent interaction, arrangerad av UCIT 10/10 2001

Konferenser/Symposium


Från praktik till vision 11-12/5 2005 >>
Den teknologiska texturen 17-18/1 2005 >>

Övriga aktiviteter


Unik filmdokumentär om att leva i virtuella världar visas i HUMlab 28/1 2004 >>
Estradpoesi i HUMlab 20/1 2004 >>
Disputation 16/12 2003 >>
HUMlabs föreståndare föreläste i Australien 3/12 2003 >>
HUMlab på forskningsarkivets konferens 19-20/11 2003 >>
HUMlab värd för internationell diskussionspanel 19/11 2003 >>
HUMlabs föreståndare på Art Center 18/11 2003 >>
HUMlab söker utvecklingssamordnare hösten 2003 >>
HUMlabforskare blir redaktör för Spelakademi hösten 2003 >>
HUMlab presenterades för SITU 2/10 2003 >>
HUMlab på temadag om kartor och lokalhistoria 29/9 2003 >>
Barninvasion 25/9 2003 >>
Performance/installation 18 och 23/9 2003 >>
HUMlabs föreståndare får pris VT 2003 >>
Virtuella världar presenteras av C-studenter i Engelska 6/6 2003 >>
Presentation av exjobb och uppsatser (film) 3/6 2003 >>
Konferens om IT-litteracitet i det virtuella HUMlab 15/5 2003 >>
Konstevent: Pighed's Pen: Sex, Death and Mythology 27/2 2003 >>
Öppen föreläsning om humaniora och informationsteknik 12/2 2003 >>
HUMlabkonstnär får pris för bästa artist 2002>>
HUMlab på digitala dimensioner I 15-16/1 2003 >>
Gis-forskardag 17/12 2002 >>
Virtuell återträff i Active Worlds för ITAS 11/12 2002 >>
Realtidskonst i HUMlab oktober 2002 >>
Konstinstallation Feeping Creatures 25-27/9 2002 >>
Öppet hus i HUMlab 10/9 2002 >>
Engelska C studenter redovisade en annorlunda form av C uppsats 4/6 2002 >>
Språksymposium 6-7/12 2001 >>
Temakväll om informationsteknik i våra liv 15/11 2001 >>
Mötet mellan humaniora och informationsteknik 8/11 2001 >>

HUMlab på Nolia 24-25 /10 2001 >>
HUMlab i neon oktober 2001 >>
HUMlab på inspirationsdag 3/10 2001 >>
Invigning av HUMlab fas II 12/9 2001 >>
HUMlabmedarbetaren Linda representerad i Adobe Atmospherevärldar 12/7 2001 >>
Symposium om IT och historia, initierat av Distum 29/1 2001
Berömd kognitionsforskare höll föredrag i HUMlab 3/10 2000 >>
Symposium om visualisering 6-7/12 2000 >>
Mötet mellanhumaniora och informationsteknik 8/11 2000 >>
Livedemonstration i HUMlab 20/6 2000 >>
Visning av digital konst 7-8 juni 2000 >>
Föredrag med Mats Dahlström, bibliotekshögskolan i Borås 22/10 1999 >>Beställare


Support